villa zomernest

Doe een gift

Geef ons een financiële duw in de rug

Dankzij jouw gift kunnen wij kwalitatieve en betaalbare activiteiten aanbieden aan onze gasten en investeren in een professionele organisatie.

Elke gift is van harte welkom op: ons rekeningnummer BE52 7370 5078 5809 met vermelding: "Gift Villa Zomernest”

Wens je een fiscaal attest?

Gelieve dan over te schrijven op: BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOTBEB1
Begunstigde: Koning Boudewijnstichting
Gestructureerde mededeling: ***623/3627/60006***

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. Giften vanaf 40 euro per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Kwakstraat 13
9830 Sint-Martens-Latem

Sitemap

Extra links

Volg ons

Locatie

Contact