Contact


Villa Zomernest vzw
Kwakstraat 13
9830 Sint-Martens-Latem


Ondernemingsnummer 749.778.623

Rekeningnummer BE52 7370 5078 5809

Uw persoonsgegevens worden door Villa Zomernest vzw, Kwakstraat 13 te 9830 SintMartens-Latem verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relaEe als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct markeEng (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct markeEng, volstaat het ons dat mee te delen op info@villazomernest.be. Via dat adres kan u ook alEjd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerkingvindt u hier.